71 728 07 31 biuro@rewersis.pl Strefa Klienta

Katalog Rewersis

Zamów katalog Rewersis


    Zamawiam jako:


    Zgody formalne

    Rewersis Sp. z o.o. informuje, że podanie danych w powyższym formularzu jest niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia. Brak podania powyższych danych będzie skutkowało nie wykonaniem zlecenia. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Rewersis Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 57/1A. Osoby udostępniające swoje dane osobowe mają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust 1 pkt 7) i 8) Ustawy z 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych oraz żądania usunięcia z baz danych Rewersis Sp. z o.o.