71 728 07 31 biuro@rewersis.pl Strefa Klienta

Alokacja Parytet Rewersis

Zgodnie z Regulaminem Programu „Parytet Rewersis” podajemy ceny 1g złota dla alokacji z 26.09.2023 roku:
WARIANT Cena 1 g złota
– alokacja z 26.09.2023 r.
I 322,40 zł
II 315,80 zł
III 309,20 zł
III 312,60 zł
IV 296,10 zł
IV 302,70 zł
V 296,10 zł
Cena sprzedaży sztabki 1g dla Klientów nie będących uczestnikami Programu “Parytet Rewersis” w dniu alokacji wynosiła 329,00 zł. Uczestnikom Programu „Parytet Rewersis” zastosowano przysługujące rabaty, których wysokość jest określona w umowie Programu „Parytet Rewersis”.

Informacyjnie podajemy cenę sprzedaży 1 g złota uczestnikom Programu “Parytet Rewersis” w latach 2013–2023.

Informujemy, że następna alokacja odbędzie się 23.10.2023 roku.

Przypominamy, że 26.09.2023 r. dokonano alokacji środków wyłącznie tych uczestników Programu Parytet Rewersis, których raty bieżące zostały zaksięgowane na Ich indywidulanych rachunkach w Rewersis do 25.09.2023 r.